National Library of Vietnam
Bộ sưu tập Sách Đông Dương > Luật trước bạ mới : Thể lệ đương thi hành: Thuế trước bạ, tem, ốp bộ và địa bộ, có thí dụ và dẫn giải rõ ràng 1931

Luật trước bạ mới : Thể lệ đương thi hành: Thuế trước bạ, tem, ốp bộ và địa bộ, có thí dụ và dẫn giải rõ ràng, 1931

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x