National Library of Vietnam
Bộ sưu tập Sách Đông Dương > Nghĩa hiệp Thâu Hoàn Ngọc tại nhà Lệ Thuỷ : Diễn theo tiểu thuyết: "Châu về Hiệp phố" : Tuồng hát cải lương 1930

Nghĩa hiệp Thâu Hoàn Ngọc tại nhà Lệ Thuỷ : Diễn theo tiểu thuyết: "Châu về Hiệp phố" : Tuồng hát cải lương, 1930

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x