National Library of Vietnam
Bộ sưu tập Sách Đông Dương > Tiên Bửu thơ tuồng : Có hình : Bổn cũ soạn lại 1928

Tiên Bửu thơ tuồng : Có hình : Bổn cũ soạn lại, 1928

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x