National Library of Vietnam
Veridian digital library software > Luật pháp giấy căn cước (Thông hành) : Thượng dụ, các nghị định, các tờ thông tri về luật pháp giấy căn cước (Thông hành) cho các người An-nam của quan Toàn quyền Đông Pháp đã lập ra ngày mồng 9 tháng 11 tây, 1918 1921

Luật pháp giấy căn cước (Thông hành) : Thượng dụ, các nghị định, các tờ thông tri về luật pháp giấy căn cước (Thông hành) cho các người An-nam của quan Toàn quyền Đông Pháp đã lập ra ngày mồng 9 tháng 11 tây, 1918, 1921

Contents
Show/hide left pane
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Zoom In Zoom Out Maximize
x