National Library of Vietnam
Bộ sưu tập Sách Đông Dương > Đạo đức Thiên tôn Thái thượng lão quân cảm ứng thiên : Có phụ thêm bài xưng tụng của tiên Thái cực chân nhân và bái thần chú cứu khổ cứu nạn của Đức Đế quân Lã Tổ mỗi câu chữ nho đều có thích nghĩa quốc âm rõ ràng dễ hiểu 1928

Đạo đức Thiên tôn Thái thượng lão quân cảm ứng thiên : Có phụ thêm bài xưng tụng của tiên Thái cực chân nhân và bái thần chú cứu khổ cứu nạn của Đức Đế quân Lã Tổ mỗi câu chữ nho đều có thích nghĩa quốc âm rõ ràng dễ hiểu, 1928

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x