National Library of Vietnam
Bộ sưu tập Sách Đông Dương > Cây quạt hại người: Từ Văn Bỉnh lâm nạn : Diễn theo truyện "anh hùng náo Tam môn giai": Tuồng cải lương 1926

Cây quạt hại người: Từ Văn Bỉnh lâm nạn : Diễn theo truyện "anh hùng náo Tam môn giai": Tuồng cải lương, 1926

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x