National Library of Vietnam
Bộ sưu tập Sách Đông Dương > Nghị định của Quan đông Pháp Toàn quyền về việc lập ra những ngạch thuế mới đánh theo tiền lãi của các nhà thương mại kỹ nghệ, tiền lương bổng của các nhà lao động, tiền hoa lợi của các nghề không phải thương mại và tiền xuất nhập buôn bán : Số 1428 1926

Nghị định của Quan đông Pháp Toàn quyền về việc lập ra những ngạch thuế mới đánh theo tiền lãi của các nhà thương mại kỹ nghệ, tiền lương bổng của các nhà lao động, tiền hoa lợi của các nghề không phải thương mại và tiền xuất nhập buôn bán : Số 1428, 1926

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x