National Library of Vietnam
Bộ sưu tập Sách Đông Dương > Vô lượng thọ kinh: Thượng phẩm thượng sanh chương : Tịnh nghiệp văn 1926

Vô lượng thọ kinh: Thượng phẩm thượng sanh chương : Tịnh nghiệp văn, 1926

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x