National Library of Vietnam
Bộ sưu tập Sách Đông Dương > Lễ khánh thành công việc đào sông dẫn Thuỷ nhập Điền ở tỉnh Vĩnh Yên 1921

Lễ khánh thành công việc đào sông dẫn Thuỷ nhập Điền ở tỉnh Vĩnh Yên, 1921

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x