National Library of Vietnam
Veridian digital library software > Lễ khánh thành công việc đào sông dẫn Thuỷ nhập Điền ở tỉnh Vĩnh Yên 1921

Lễ khánh thành công việc đào sông dẫn Thuỷ nhập Điền ở tỉnh Vĩnh Yên, 1921

Contents
Show/hide left pane
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Zoom In Zoom Out Maximize
x