National Library of Vietnam
Bộ sưu tập Sách Đông Dương > Máy phát điện một chiều 1942

Máy phát điện một chiều, 1942

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x