National Library of Vietnam
Bộ sưu tập Sách Đông Dương > Di đà, Hồng Danh, Vu lan : Phổ môn, Kim Cang 1926

Di đà, Hồng Danh, Vu lan : Phổ môn, Kim Cang, 1926

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x